به منظور دستیابی به رضایتمندی مشتریان
از مواد داخلی و خارجی
با کیفیت بسیار بالا استفاده می شود

بالاترین سطح تکنولوژی و استفاده از آخرین سیستم های کنترلی تایید کننده دستیابی به بهترین کیفیت است

امکان چاپ هرگونه لوگو
متناسب با نیاز و درخواست مشتری
را بروی درب میسر می سازد

رنگ و حلال مورد استفاده که دارای کیفیت مطلوب استحکام و مقاومت بالا برای چاپ پذیری بر روی درب

تولید درب 28 میلیمتری
بدون لاینر گازبند با کیفیت بالا برای
نوشابه های گازدار وآب معدنی و دوغ و غیره

درب با لاینر گازبند پلی پروپلینی

تولید پریفرم از وزن 39 تا 54 گرم
با دهانه 28 میلیمتری
با مواد pet

بالاترین سطح تکنولوژی و استفاده از آخرین سیستم های کنترلی تایید کننده دستیابی به بهترین کیفیت است

به منظور دستیابی به رضایتمندی مشتریان
از مواد داخلی و خارجی
با کیفیت بسیار بالا استفاده می شود

بالاترین سطح تکنولوژی و استفاده از آخرین سیستم های کنترلی تایید کننده دستیابی به بهترین کیفیت است

Category: Standard Data Sheet:

Client: beernoush

Date: 28 mm

Tags: Identity, Print, Web

Visit Project

درب 28 میلیمتری بدون لاینر گازبند با کیفیت بسیار بالا برای مصارف نوشابه های گاز دار ، آب معدنی ، دوغ ، آبمیوه و روغن مایع می باشد .
درب 28 میلیمتری مخصوص ماء الشعیر با لاینر جاذب اکسیژن
درب 28 میلیمتری پلی پروپیلنی با لاینر گازبند جهت مصرف نوشابه گاز دار ،دوغ ، روغن ، گلاب ، عرقیجات ، مواد شیمیایی و الکلی مناسب برای دهانه بطری های PETو PCOو BPF
تولید پریفرم از وزن 39 تا 54 گرم با دهانه 28 میلیمتری
طرح چاپ لوگو بر روی انواع درب ها بنا به درخواست طرح مشتری از 1 تا 4 رنگ چاپ